This page is for archival purposes only and may contain information that is outdated.
Please check out our new website at neu.edu.tr

Kürt Sözlü Kültüründe Kadın Dengbêjler: Ayşe Şan Ve Meryem Xan

Dicle Yıldız Katar
20052374

Özet

Dünya‟da devletsiz uluslar içinde yer alan Kürtler, siyasal bir organizasyona sahip olmadıklarından ötürü kültürel benliklerini çok zor Ģartlarda, baskı ve yasaklamalara rağmen yaşatma çabası içindedirler. Kürtlerin kültürel kimliklerini, dillerini günümüze kadar taşıyabilmelerini sağlayan en önemli unsurlardan birisi olan dengbêjlik, günümüz birçok araştırmacının konusu olmuştur. Ancak dengbêjlik geleneğinin asıl sahibi olan kadınlar üzerine çok fazla çalıĢma bulunmamaktadır. Amacımız, bu alanda çalışma eksikliği olan, kadın dengbêjler hakkında, Kürt kadınlarının, her alanda idolü haline gelmiş iki büyük kadın dengbêj olan AyĢe ġan ve Meryem Xan merkezinde akademik bir çalışma ortaya koymaktır.

Çalışmamızda, konumuzla alakalı pek çok akademik eserden faydalanılmakla beraber, günümüzde dengbêjlik geleneğini devam ettiren kadınlar ile de röportajlar yapılmış ve kadın dengbêjlerden elde edilen bilgi ve belgeler çalışmamıza eklenmiştir.

Danışman:: Prof.Dr.Meral Özbek

Jüri Üyeleri:
Prof. Dr. Meral Özbek
Prof. Dr.Nilgün Abisel
Doç.Dr.Ali Eftal Özkul

Tarih: Haziran 2011

I prefer Near East University

Headlines of the Week

Faculties

Faculty of Medicine
Ataturk Faculty of Education
Faculty of Maritime Studies
Faculty of Dentistry
Faculty of Pharmacy
Faculty of Arts and Sciences
Faculty of Fine Arts and Design
Faculty of Law
Faculty of Economics & Administrative Sciences
Faculty of Communication
Faculty of Divinity
Faculty of Architecture
Faculty of Engineering
Faculty of Health Sciences
Faculty of Performing Arts
Faculty of Veterinary Medicine

Schools

School of Physical Education and Sports
School of Tourism and Hotel Management

Vocational Schools

Vocational School
Maritime Vocational School
Vocational School of Justice
Vocational School of Health Services

Graduate Schools

Educational Sciences
Applied Sciences
Health Sciences
Social Sciences

Preparatory School

English Preparatory School

Institutions & Research Centers

Research Centers

Rauf Raif Denktaş Research Center
Cyprus Turkish Research Centre
Tourism Research Center
NEU-IBM Advanced Research Centre
NEU Innovation and Information Technologies Centre
Institute of Environmental Sciences and Herbarium
Knowledge Management Research Centre
Applied Artificial Intelligence Research Centre
Cyprus History Investigation Centre
Strategy and Energy Politics Research Centre
Art and Design Research Center
Near East Institute
Genetic and Cancer Diagnosis Centre
Architecture-Design-Planning Research Centre
İrfan Günsel Research Centre
Societal Research and Development Center

Centers

In Vitro Fertilization Centre
Atatürk Principles and Revolutions Research Centre
Psychological Counselling Center
Distance Learning Center
Rumi Institute
Dialysis Center of Near East University Hospital
Lifelong Learning Center
Career Center
Center of Smoking Cessation