This page is for archival purposes only and may contain information that is outdated.
Please check out our new website at neu.edu.tr

Mikyasu’l-Lisan Kıstasu’l-Beyan Kütahyalı Abdurrahman Fevzi Giriş-Metin 2-47s. -Terimler Sözlük Dizini-Sözlük Tıpkıbasım

Emrah Adaklı
20031791

Özet

Çalışmamıza konu olan Kütahyalı Abdurrahman Fevzi Efendi’nin Mikyasu'l-Lisan Kıstasu'lBeyan adlı eseri bir mukaddime, beş maksat ve bir hatimeden ibarettir. Yazar, eserini kaleme alma sebeplerini açıkladıktan sonra dil öğretiminin gerekleri üzerinde durmuştur. Avrupa'da dil öğretiminin nasıl önemsendiği belirtilerek bizlerin de bu konuyu önemsememiz gerektiğini anlatmıştır. Abdurrahman Fevzi Efendi, konuları açıklarken maksat ana başlığını kullanmıştır.

Maksatları bablara, babları da nevlere, kısımlara, sınıflara ayırmıştır. Metnin başında ve bazen de maksatlarda açıklanması gereken ön bilgileri tevtia adı altında maddeler halinde izah etmektedir.

Metin kısmı 177 sayfadan meydana gelmektedir. Eserin başında içindekiler kısmı, terimlerin açıklandığı kısım, yazar hakkında ve basıldığı yer hakkındaki bilgilerin verildiği bir bölüm vardır. Eserin sonunda da bir doğru-yanlış cetveli bulunmaktadır. Bu durumda eser, toplam olarak 207 sayfadan meydana gelmektedir. Çalışmamız önsöz, eserin günümüz Türkçesiyle kısmen çeviri niteliğindeki içeriği üzerine bir değerlendirmeyi de içine alan kapsamlı bir giriş, metin (2-47.sayfa), metnin tıpkıbasımı (2- 47.sayfa), dilbilgisi terimleri dizin sözlüğü, sonsöz, kaynakça ve kısaltmalardan şeklinde yapılmıştır. Giriş, kısaca Türk dilbilgisi tarihi içinde Abdurrahman Fevzi’nin ve Mikyasu’lLisan Kıstasu’l-Beyan’ın yeri, eserin tanıtımı, yaptığımız çalışmanın metodu, eserin değerlendirilmesinden oluşmaktır. Eser, Türk dilbilgisi tarihi içerisinde gerek içerik, gerekse dilbilgisi terimleri bakımından son derece önemlidir.

Danışman:: Doç.Dr.Esra Karabacak

Jüri Üyeleri:
Doç.Dr.Esra Karabacak
Prof.Dr.İgor Kormuşin
Prof.Dr.Mustafa Demirel

Tarih: Ekim 2010

I prefer Near East University

Headlines of the Week

Faculties

Faculty of Medicine
Ataturk Faculty of Education
Faculty of Maritime Studies
Faculty of Dentistry
Faculty of Pharmacy
Faculty of Arts and Sciences
Faculty of Fine Arts and Design
Faculty of Law
Faculty of Economics & Administrative Sciences
Faculty of Communication
Faculty of Divinity
Faculty of Architecture
Faculty of Engineering
Faculty of Health Sciences
Faculty of Performing Arts
Faculty of Veterinary Medicine

Schools

School of Physical Education and Sports
School of Tourism and Hotel Management

Vocational Schools

Vocational School
Maritime Vocational School
Vocational School of Justice
Vocational School of Health Services

Graduate Schools

Educational Sciences
Applied Sciences
Health Sciences
Social Sciences

Preparatory School

English Preparatory School

Institutions & Research Centers

Research Centers

Rauf Raif Denktaş Research Center
Cyprus Turkish Research Centre
Tourism Research Center
NEU-IBM Advanced Research Centre
NEU Innovation and Information Technologies Centre
Institute of Environmental Sciences and Herbarium
Knowledge Management Research Centre
Applied Artificial Intelligence Research Centre
Cyprus History Investigation Centre
Strategy and Energy Politics Research Centre
Art and Design Research Center
Near East Institute
Genetic and Cancer Diagnosis Centre
Architecture-Design-Planning Research Centre
İrfan Günsel Research Centre
Societal Research and Development Center

Centers

In Vitro Fertilization Centre
Atatürk Principles and Revolutions Research Centre
Psychological Counselling Center
Distance Learning Center
Rumi Institute
Dialysis Center of Near East University Hospital
Lifelong Learning Center
Career Center
Center of Smoking Cessation