This page is for archival purposes only and may contain information that is outdated.
Please check out our new website at neu.edu.tr

İş Güvencesi Ve İş Sözleşmelerinin Bildirimlifesihile Sona Erdilirmesi

Ahmet.Metin Dikici
20073466

Özet

İncelemiş bulunduğumuz tezimizin konusunu “İş Güvencesi ve İş Sözleşmelerinin Bildirimli Fesih ile Sona Erdirilmesi” oluşturmaktadır. İnceleme üç bölüm halinde yapılmıştır. Birinci Bölüm “İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshi” olarak belirlenmiştir. Bu bölümde genel olarak feshin yapılma zamanı, feshin yazılı yapılması, işçinin savunmasının alınması, 4857 sayılı iş kanunumuzda mevcut bulunan haklı sebep ve geçerli sebep kavramları açıklanmıştır. İkinci bölümümüzün başlığı “İş Güvencesi ve İş Güvencesi Kapsamındaki İşçilerin İş Sözleşmelerinin Bildirimli Fesih ile Sona Erdirilmesi” dir. Bu bölüm altında genel olarak dar ve geniş anlamda iş güvencesi kavramı ile iş güvencesi hükümlerinin uygulanma koşulları incelenmiştir. Bu kapsamda işçinin iş kanunu veya basın iş kanunu kapsamında olması, iş sözleşmesini işverenin feshetmesi, işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışması, işyerinde çalışan sayısı, işçinin en az altı aylık kıdeminin olması, İşK. m. 18’deki düzenlemenin hukuki niteliği gibi konular irdelenmiştir. Tezimizin son bölümü olan üçüncü bölümünde, “Fesih Bildirimine Bağlanan Hüküm ve Sonuçlar” incelenmiştir. Bu bölümde fesih bildirimi sonuçları bildirim önelleri içerisinde ve bildirim önellerinden sonra meydana gelen sonuçlar olarak değerlendirilmiştir. İşçinin feshe itirazı da üçüncü bölüm altında incelenen konulardandır. İşe iade, iş güvencesi tazminatı ve boşta geçen süreye ilişkin ücret feshin sonuçları arasında açıklanmıştır. Usulsüz fesih neticesinde talep edilebilen ihbar, kıdem ve kötüniyet tazminatlarının incelenmesi de bu bölüme

Danışman: Prof. Dr. Arif Kocaman
Jüri Üyeleri:
Prof.Dr. Şeref Ertaş
Prof.Dr. Arif Kocaman
Yrd.Doç.Dr.Hakan Albas

Tarih: Haziran 2009

I prefer Near East University

Headlines of the Week

Faculties

Faculty of Medicine
Ataturk Faculty of Education
Faculty of Maritime Studies
Faculty of Dentistry
Faculty of Pharmacy
Faculty of Arts and Sciences
Faculty of Fine Arts and Design
Faculty of Law
Faculty of Economics & Administrative Sciences
Faculty of Communication
Faculty of Divinity
Faculty of Architecture
Faculty of Engineering
Faculty of Health Sciences
Faculty of Performing Arts
Faculty of Veterinary Medicine

Schools

School of Physical Education and Sports
School of Tourism and Hotel Management

Vocational Schools

Vocational School
Maritime Vocational School
Vocational School of Justice
Vocational School of Health Services

Graduate Schools

Educational Sciences
Applied Sciences
Health Sciences
Social Sciences

Preparatory School

English Preparatory School

Institutions & Research Centers

Research Centers

Rauf Raif Denktaş Research Center
Cyprus Turkish Research Centre
Tourism Research Center
NEU-IBM Advanced Research Centre
NEU Innovation and Information Technologies Centre
Institute of Environmental Sciences and Herbarium
Knowledge Management Research Centre
Applied Artificial Intelligence Research Centre
Cyprus History Investigation Centre
Strategy and Energy Politics Research Centre
Art and Design Research Center
Near East Institute
Genetic and Cancer Diagnosis Centre
Architecture-Design-Planning Research Centre
İrfan Günsel Research Centre
Societal Research and Development Center

Centers

In Vitro Fertilization Centre
Atatürk Principles and Revolutions Research Centre
Psychological Counselling Center
Distance Learning Center
Rumi Institute
Dialysis Center of Near East University Hospital
Lifelong Learning Center
Career Center
Center of Smoking Cessation