This page is for archival purposes only and may contain information that is outdated.
Please check out our new website at neu.edu.tr

KKTC Üniversiteleri’ndeki Öğrenci Azalışının Giderilmesine Yönelik Bütünleşik Pazarlama İletişimi

Sinem Adalıer
20082624

Özet

Bu çalışma Kuzey Kıbrıs‟ta öğrenim gören öğrencilerin memnuniyetinin araştırılması ve Türkiye‟den Kuzey Kıbrıs üniversitelerine olan öğrenci akığının artırılmasına yönelik uygulanması gereken stratejileri kapsamaktadır. Bu amaç doğrultusunda BütünleĢik Pazarlama ĠletiĢimi‟nden yararlanılarak ülkedeki öğrenci akışının artması için izlenmesi gereken politikalar üzerinde durulmuştur.

Çalışmanın kapsamlı olarak ele alınabilmesi amacıyla Kuzey Kıbrıs‟ta eğitim sistemi, ülkede bulunan üniversitelerin kuruluş ve gelişimi, Türkiye devlet üniversitelerinin Kuzey Kıbrıs‟ta kampüs açması, 1994 yılından itibaren üniversitelere kayıt yaptıran K.K.T.C., T.C ve uluslararası öğrenci rakamları incelenmiştir. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti öğrencileri tarafından son yıllarda tercih edilen Türki Cumhuriyetleri ile Balkanlar‟daki üniversiteler gerek ülkedeki yaşam koşulları, gerekse üniversitelerin öğrencilere sunduğu olanaklar açısından detaylı olarak ele alınarak incelenmiştir. Türkiye‟de sayıları her geçen gün artan devlet ve vakıf üniversiteleri ile bu üniversitelerin kontenjanları, öğrencilere sunduğu olanaklar da incelenerek Kuzey Kıbrıs üniversiteleri ile kıyaslanmıştır. Çalışmada basında üniversite haberlerinin nasıl yer aldığı ile ilgili araĢtırmaya da yer verilmiştir. Ülkedeki öğrencilerin memnuniyetinin araştırılması, Fiyat Seçim Analizi, Reklam Etkinlik Analizi, Vakıf Üniversiteleri‟nin Tercihini Belirleyen Faktörlerin izlenmesine yönelik toplam 580 öğrenciye anket uygulanmıştır.
Adaya gelen öğrencilerin çoğalması amacıyla en büyük görev devlete düşmektedir. Özellikle mevcut öğrencilerin memnuniyetini artırıcı çalışmaların hızla yapılması gerekmektedir. Toplu taşımacılık, kampüs dışı yeme içme yerlerinin pahalı oluşu, ev kiraları gibi etkenler öğrencilerin ülkeden mutsuz ayrılışına neden olmaktadır. Bu da üniversiteleri olumsuz yönde etkilemektedir. Kıbrıs‟ın Türkiye kamuoyu tarafından Kumar Adası olarak bilinmesi ve basında çıkan olumsuz üniversite haberleri de ülkeye olan öğrenci akışında olumsuz etken olarak karşımıza

Danışman:: Prof. Dr. Ahmet Bülent Göksel
Jüri Üyeleri:
Yrd.Doç.Dr.Mustafa Sağsan
Yrd.Doç.Dr.Şerife Eyüpoğlu
Yrd.Doç.Dr.Tülen Saner

Tarih:Eylül 2011

I prefer Near East University

Headlines of the Week

Faculties

Faculty of Medicine
Ataturk Faculty of Education
Faculty of Maritime Studies
Faculty of Dentistry
Faculty of Pharmacy
Faculty of Arts and Sciences
Faculty of Fine Arts and Design
Faculty of Law
Faculty of Economics & Administrative Sciences
Faculty of Communication
Faculty of Divinity
Faculty of Architecture
Faculty of Engineering
Faculty of Health Sciences
Faculty of Performing Arts
Faculty of Veterinary Medicine

Schools

School of Physical Education and Sports
School of Tourism and Hotel Management

Vocational Schools

Vocational School
Maritime Vocational School
Vocational School of Justice
Vocational School of Health Services

Graduate Schools

Educational Sciences
Applied Sciences
Health Sciences
Social Sciences

Preparatory School

English Preparatory School

Institutions & Research Centers

Research Centers

Rauf Raif Denktaş Research Center
Cyprus Turkish Research Centre
Tourism Research Center
NEU-IBM Advanced Research Centre
NEU Innovation and Information Technologies Centre
Institute of Environmental Sciences and Herbarium
Knowledge Management Research Centre
Applied Artificial Intelligence Research Centre
Cyprus History Investigation Centre
Strategy and Energy Politics Research Centre
Art and Design Research Center
Near East Institute
Genetic and Cancer Diagnosis Centre
Architecture-Design-Planning Research Centre
İrfan Günsel Research Centre
Societal Research and Development Center

Centers

In Vitro Fertilization Centre
Atatürk Principles and Revolutions Research Centre
Psychological Counselling Center
Distance Learning Center
Rumi Institute
Dialysis Center of Near East University Hospital
Lifelong Learning Center
Career Center
Center of Smoking Cessation