This page is for archival purposes only and may contain information that is outdated.
Please check out our new website at neu.edu.tr

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kadın Girişimcilerin Geleceği: İşletme Bölümü Son Sınıf Kıbrıslı Türk Kadın Öğrencilere Yönelik Bir Alan Çalışması

Yvonne Takwe
20092610

Özet

Bu çalışma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) kadın girişimcilerin geleceğini araştırmaktadır. Kadın girişimciliği ise, KKTC’deki beş üniversitenin işletme bölümü son sınıfında okuyan Kıbrıslı kadın öğrencilerle sınırlandırılmıştır. Bu bağlamda aşağıdaki temel araştırma sorusuna çalışma, yanıt arama eğilimindedir. Hangi faktörler, KKTC’deki işletme bölümünde son sınıfında okuyan Kıbrıslı kadın öğrencilerin girişimcilikteki kariyer seçimlerini etkilemektedir/motive etmektedir? Teorik olarak baktığımızda literatürde, KKTC’deki Kıbrıslı Türk kadınlarla ilgili kadın girişimcileri tetikleyen ve motive eden birçok faktör olduğu görülebilir. Ancak çalışmanın ampirik tarafında, verilerin toplanması için sözü geçen beş üniversitenin işletme bölümlerindeki son sınıf kadın öğrencilerle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Bu örneklem grubu genellikle 20 23 yaşlarında olup altı yıl gibi bir süre içerisinde kadın girişimci olmayı hedeflemektedirler. Sonuçlara bakıldığında, deneklerin girişimci bir aileden geliyor olmaları, işle ilgili öngörü yapabilme yeteneği kazanabilmeleri, ailelerinden kendilerine kalacak işletmeyi devam ettirebilmeleri gibi faktörler, bu örneklem grubunun işletme bölümünde okumalarına yol açan sonuçlar arasındadır. Ayrıca görüşme yapılan öğrencilerin çoğu, bölümde aldıkları derslerin bir işletmede çalışan olmak yerine yeni bir işletme kurmada veya var olan işletmeyi sürdürebilmelerinde yeterli olduğunu düşünmektedirler. Görüşülen kadın öğrencilerin diğer motivasyonel faktörleri ise bağımsızlık arzularının olması, denetleme heveslerinin bulunması ve bilgi ve becerilerini kullanarak başarıyı yakalama şanslarının bulunmasıdır. Sonuç olarak çalışmada, kadın girişimcilikle kadın girişimcinin algısı ve motivasyonu ile bilgisi arasında pozitif yönde bir ilişki bulunmaktadır. Eşdeyişle, genç kadınların işletme okumalarının cesaretlendirilmesiyle KKTC’de kadın girişimcilerin popülasyonunda da artış olacaktır.

I prefer Near East University

Headlines of the Week

Faculties

Faculty of Medicine
Ataturk Faculty of Education
Faculty of Maritime Studies
Faculty of Dentistry
Faculty of Pharmacy
Faculty of Arts and Sciences
Faculty of Fine Arts and Design
Faculty of Law
Faculty of Economics & Administrative Sciences
Faculty of Communication
Faculty of Divinity
Faculty of Architecture
Faculty of Engineering
Faculty of Health Sciences
Faculty of Performing Arts
Faculty of Veterinary Medicine

Schools

School of Physical Education and Sports
School of Tourism and Hotel Management

Vocational Schools

Vocational School
Maritime Vocational School
Vocational School of Justice
Vocational School of Health Services

Graduate Schools

Educational Sciences
Applied Sciences
Health Sciences
Social Sciences

Preparatory School

English Preparatory School

Institutions & Research Centers

Research Centers

Rauf Raif Denktaş Research Center
Cyprus Turkish Research Centre
Tourism Research Center
NEU-IBM Advanced Research Centre
NEU Innovation and Information Technologies Centre
Institute of Environmental Sciences and Herbarium
Knowledge Management Research Centre
Applied Artificial Intelligence Research Centre
Cyprus History Investigation Centre
Strategy and Energy Politics Research Centre
Art and Design Research Center
Near East Institute
Genetic and Cancer Diagnosis Centre
Architecture-Design-Planning Research Centre
İrfan Günsel Research Centre
Societal Research and Development Center

Centers

In Vitro Fertilization Centre
Atatürk Principles and Revolutions Research Centre
Psychological Counselling Center
Distance Learning Center
Rumi Institute
Dialysis Center of Near East University Hospital
Lifelong Learning Center
Career Center
Center of Smoking Cessation