This page is for archival purposes only and may contain information that is outdated.
Please check out our new website at neu.edu.tr

Motivasyon Teorileri Kapsamında KKTC Telefon Dairesi İşgörenlerinin Motivasyonunu Etkileyen Faktörlerin Araştırması

Sanem Ancın
20062949

Özet

Bu yapılan araştırma ile, bir örgütte motivasyonun önemi ve örgüt çalışanlarını motive eden faktörleri ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Araştırmada 5 li likert ölçeği yöntemi kullanılmış olup, araştırma verileri 2010 Mayıs ayında KKTC Telekomünikasyon Dairesi çalışanlarından elde edilmiştir. Elde edilen veriler SSPS 16,0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.

Araştırma sonunda, telefon dairesi çalışanlarının parasal ödüllere manevi ödüller kadar önem verdikleri, kurumda yapılan işlerin takdiri ile yükselme olanaklarının varlığının motivasyonu sağladığı belirlenmiştir.

Anket sorularının anlaşılır olmasına ve katılımcıların kolayca cevaplandıracağı şekilde düzenlenmesine özel dikkat edilmiştir.

Danışman:: Doç.Dr.Erdal Güryay

Jüri Üyeleri:
Dr.Fehiman Eminer
Yrd.Doç.Dr.Şerife Zihni Eyüpoğlu
Doç.Dr.Erdal Güryay

Tarih: Mayıs 2011

I prefer Near East University

Headlines of the Week

Faculties

Faculty of Medicine
Ataturk Faculty of Education
Faculty of Maritime Studies
Faculty of Dentistry
Faculty of Pharmacy
Faculty of Arts and Sciences
Faculty of Fine Arts and Design
Faculty of Law
Faculty of Economics & Administrative Sciences
Faculty of Communication
Faculty of Divinity
Faculty of Architecture
Faculty of Engineering
Faculty of Health Sciences
Faculty of Performing Arts
Faculty of Veterinary Medicine

Schools

School of Physical Education and Sports
School of Tourism and Hotel Management

Vocational Schools

Vocational School
Maritime Vocational School
Vocational School of Justice
Vocational School of Health Services

Graduate Schools

Educational Sciences
Applied Sciences
Health Sciences
Social Sciences

Preparatory School

English Preparatory School

Institutions & Research Centers

Research Centers

Rauf Raif Denktaş Research Center
Cyprus Turkish Research Centre
Tourism Research Center
NEU-IBM Advanced Research Centre
NEU Innovation and Information Technologies Centre
Institute of Environmental Sciences and Herbarium
Knowledge Management Research Centre
Applied Artificial Intelligence Research Centre
Cyprus History Investigation Centre
Strategy and Energy Politics Research Centre
Art and Design Research Center
Near East Institute
Genetic and Cancer Diagnosis Centre
Architecture-Design-Planning Research Centre
İrfan Günsel Research Centre
Societal Research and Development Center

Centers

In Vitro Fertilization Centre
Atatürk Principles and Revolutions Research Centre
Psychological Counselling Center
Distance Learning Center
Rumi Institute
Dialysis Center of Near East University Hospital
Lifelong Learning Center
Career Center
Center of Smoking Cessation