This page is for archival purposes only and may contain information that is outdated.
Please check out our new website at neu.edu.tr

Öğrencilere

Bölümler | Fakülte Sayfası | Akademik Kadro l Fakülte Kurulu | Neden Biz | Öğrencilere | Aday Öğrenciler| Üyelikler

Değerli öğrenciler,

2011-2012 Ders Yılı güz dönemini tamamlamış bulunuyoruz. Umarım birinci yarıyıl sizleri mutlu edecek şekilde sona ermiştir. Kısa bir ara tatiline girmiş bulunduğumuzu dikkate alarak zamanınızı iyi değerlendirin ve dinlenmiş olarak ikinci yarıyıla başlayınız.

Sizlere bu mesajı yazmamın nedenlerinden birisi, size “iyi tatiller” dileğinin yanısıra yaklaşık üç hafta kadar önce bizim Üniversitemizden olmamasına karşın, KKTC’deki başka bir üniversitenin Fen ve Edebiyat Fakültesi mezunu bir öğrenci velisinin, bize hitaben yazmış olduğu bir yazıdır. Yazıdan etkilendim. Etkilenmemin birden fazla nedeni var. Öncelikle, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin yanlış anlaşıldığını gördüm, ayrıca bizim dışımızda gelişen olayların sanki bizim tarafımızdan yaratılmış olduğu inancının varlığını sezinledim. Bu nedenle, belki de birçoğunuzun çok iyi bildiği konular hakkında yeniden sizlere bazı açıklamalarda bulunmaktır.

Yaygın olan bir kanıya göre, KKTC Üniversiteleri ve tabii ki Yakın Doğu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültelerinden mezun öğrencilerin TC Üniversitelerinde “Pedagojik Formasyon Eğitimi” verilmemektedir. Bu tamamen bir yanlış anlama ürünüdür veya bazı çevrelerin KKTC Üniversitelerini yıpratmak amacı ile yaymış oldukları bir yanıltıcı haberdir. KKTC Üniversitelerinden mezun öğrencilerin, TC deki Üniversitelerin lisansüstü eğitim veren uygun Anabilim Dallarına başvurmaları ve gerekli koşulları yerine getirmeleri halinde PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ alabilmeleri için hiçbir engel yoktur.

Burada gerekli koşullar derken, YÖK tarafından belirlenen asgari koşullar ile her Üniversitenin istemiş olduğu farklı koşullar olabilir. Nitekim Yakın Doğu Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu birçok öğrenci, TC deki gerek Devlet ve gerekse Vakıf üniversitelerinde PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMLERİNİ tamamladıkları gibi halen eğitimini sürdürenler de vardır. Pedagojik Formasyon Eğitimini tamamlayanları öğretmen olarak atanmaları mümkün olduğu gibi birçok mezunumuz geçici öğretmenliğe başlayıp, bilahare formasyonu ve KPSS tamamlayabilmektedir. Hatta KPSS den 75 ve üstü puanı olanlar, formasyonu bilahare tamamlamak üzere öğretmen olabilmektedir.

Bir diğer yanlış anlama ise, Pedagojik formasyon eğitimi veren TC Devlet ve/veya Vakıf üniversitelerinin önceliği kendi öğrencilerine tanıdıklarıdır. Bu konunda elimizde kesin bir bilgi olmadığı gibi YÖK’ün de böyle bir uygulamayı hoş görü ile karşılayacağını tahmin etmiyorum.

Aydınlatıcı olabileceği düşüncesi ile size YÖK uygulamalarına ilişkin de bazı bilgileri aktarmak istiyorum. YÖK’ün 22.9.2011 tarihli Genel Kurul toplantısı kararına uyarınca, TC deki 53 Devlet ve Vakıf üniversitede açılmasına izin verdiği pedagojik formasyon programı kontenjanlarının yüzde 20'si, TC Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaç belirttiği; Rehber Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği ve Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği bölümleridir. Buradan da anlaşılacağı üzere Fakültemizin Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik bölümleri mezunları, TC MEB öncelikli listesinde yer almaktadır. Yakın gelecekte de bunun artarak devam etmesi beklenmektedir.

Fakültemiz İngiliz dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından verilen İngilizce Öğretmenliği sertifikası ise Ek. 1 de sunulan 2011 Haziran Atama Kılavuzundaki Yeni Pedagojik Formasyon Maddesi uyarınca geçerlidir, ve Türkiye Cumhuriyetinde ihtiyaç duyulan MEB denetimindeki okullara atamaları yapılabilmektedir. Bu örnekten hareketle, Fen ve Edebiyat Fakültesi olarak bizlerin bütün gayretleri, en kısa sürede gereklerini yerine getirip, tüm bölümlerimizin de pedagojik formasyon eğitimini verebilmesini sağlamaktır.

Psikoloji Bölümümüz mezunları, Lisansüstü programlara Üniversitemizde devam edebilecekleri gibi Türkiye’deki herhangi bir ilgili kurumda da devam edebilme şansına sahiptirler. Öğrencilerimizden bir kısmı Türkiye’nin en eski ve en köklü üniversitesinin ve diğer üniversitelerin ilgili anabilim dallarında lisansüstü eğitim aldılar ve almaya da devam etmektedirler.

Esenlik dileklerime.
Prof.Dr.İlkay SALİHOĞLU
YDÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı

2011 Haziran Atama Kılavuzundaki Yeni Pedagojik Formasyon Maddesi:

PEDAGOJİK FORMASYON

Pedagojik formasyon; Bakanlığımız ile Yükseköğretim Kurulu işbirliğiyle yurt içi üniversitelerce öğretmenlik meslek bilgisi alanında düzenlenen belgelerdir.
Yakın Doğu Üniversitesince verilen İngilizce öğretmenliği için "İngilizce öğretmenliği sertifikası" hariç; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışı üniversitelerden alınan belgeler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denklik yapılmadığı sürece kabul edilmemektedir.
Geçerli kabul edilen belgeler:

a) "Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi",

b) 21 kredilik "pedagojik formasyon belgesi" (1993-1994 öğretim yılı ve daha öncesinde düzenlenen 18 ve üstü kredilik belgeler kabul edilecektir.),

c) 33 kredilik "ilköğretim sınıf öğretmenliği sertifikası",

ç) İngilizce öğretmenliğine kaynak program mezunları için "İngilizce öğretmenliği sertifikası" (Yakın Doğu Üniversitesi dâhil),

d) Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu sürede aldıkları "pedagojik formasyon belgesi",
Bunlardan "sınıf öğretmenliği sertifikası" sınıf öğretmenliği hariç, diğer tüm alan öğretmenliği başvurularında geçerlidir.
Başvuruların son günü itibarıyla pedagojik formasyon belgesi için yapılan sınavlara katılarak başarılı olup formasyon belgesi düzenlenemeyenler, başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları resmî yazı ile başvuru yapabileceklerdir. Bu durumda olanlar, elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne, alacakları resmî yazının tarih ve sayısını gireceklerdir.
Eğitim fakültesi mezunları ve resmî eğitim kurumlarında öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olanlar ile üniversitelerde (vakıf ve özel üniversiteler hariç) en az iki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışmış olanlardan, yukarıda sayılan belgeler istenmeyecektir.
Görüldüğü üzere; "Atatürk, İstanbul Uludağ üniversitelerinin fen-edebiyat fakültelerinde 2009¬-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenimleri süresi içinde verilen pedagojik formasyon dersleri ve belgeleri geçersizdir" maddesi kaldırılılarak, haksızlığa sebebiyet veren bu uygulamaya son verilmiştir.

I prefer Near East University

Headlines of the Week

Faculties

Faculty of Medicine
Ataturk Faculty of Education
Faculty of Maritime Studies
Faculty of Dentistry
Faculty of Pharmacy
Faculty of Arts and Sciences
Faculty of Fine Arts and Design
Faculty of Law
Faculty of Economics & Administrative Sciences
Faculty of Communication
Faculty of Divinity
Faculty of Architecture
Faculty of Engineering
Faculty of Health Sciences
Faculty of Performing Arts
Faculty of Veterinary Medicine

Schools

School of Physical Education and Sports
School of Tourism and Hotel Management

Vocational Schools

Vocational School
Maritime Vocational School
Vocational School of Justice
Vocational School of Health Services

Graduate Schools

Educational Sciences
Applied Sciences
Health Sciences
Social Sciences

Preparatory School

English Preparatory School

Institutions & Research Centers

Research Centers

Rauf Raif Denktaş Research Center
Cyprus Turkish Research Centre
Tourism Research Center
NEU-IBM Advanced Research Centre
NEU Innovation and Information Technologies Centre
Institute of Environmental Sciences and Herbarium
Knowledge Management Research Centre
Applied Artificial Intelligence Research Centre
Cyprus History Investigation Centre
Strategy and Energy Politics Research Centre
Art and Design Research Center
Near East Institute
Genetic and Cancer Diagnosis Centre
Architecture-Design-Planning Research Centre
İrfan Günsel Research Centre
Societal Research and Development Center

Centers

In Vitro Fertilization Centre
Atatürk Principles and Revolutions Research Centre
Psychological Counselling Center
Distance Learning Center
Rumi Institute
Dialysis Center of Near East University Hospital
Lifelong Learning Center
Career Center
Center of Smoking Cessation