This page is for archival purposes only and may contain information that is outdated.
Please check out our new website at neu.edu.tr

Yakın Doğu TV

Dugme

Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim ve Uygulama Televizyonu, İletişim Fakültesi’nin kurulmasının hemen ardından Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi binasında bir stüdyo, iki kurgu ünitesi ve bir rejiyle deneme yayınlarına başladı. UHF bandı 54. kanaldan yayın yapan Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim ve Uygulama Televizyonu, öncelikli olarak üniversite etkinlikleri, duyurular ve üniversite bünyesindeki her türlü sosyal kültürel ve bilimsel toplantı seminer ve konferansları yayınlamıştır.

Tv Ana sayfa

Elde bulunan stüdyo ekipmanıyla proje dahilinde envantere yeni giren stüdyolar projesine dahil tüm ekipman, 2004 yılı sonunda 7000 metrekare kapalı alan ve 5 katlı bir form üzerine kurulan YDÜ İletişim Fakültesi Kompleksi’ne taşınarak kurulumu tamamlandı. Yakın Doğu Üniversitesi, Televizyonu yayınları, üniversitemizin akademik tüm reflekslerini gözeten, bunu öğrencilerimizin bilgi ve beceri düzeyleriyle geliştirmeye yönelik yayın stilini, protip olarak benimsemiştir.

Tv Ana sayfa
İletişim Kompleksi

Kompleks oluşturulurken televizyon katı, stüdyolar, reji üniteleri, kurgu odaları, haber merkezi, toplantı salonları, laboratuarlar, yapım ve yayın üniteleriyle sosyal alanlar da göz önünde bulundurularak planlandı. YDÜ Uygulama ve Eğitim Televizyonu, üç yüz civarındaki Radyo TV Sinema öğrencisine her dönemde teorik olduğu kadar, pratik eğitim verebilme kapasitesine de sahiptir.

Tv Ana sayfa
Misyon

Öğrencilerin teorik ve pratik yayıncılık ilkelerini benimseme, özümseme ve uygulama noktasında karar verebilme, uygulayabilme yetileriyle donatılmasına olanak sağlayabilmek, kuruluşundan bu yana YDÜ Eğitim ve Uygulama Televizyonu’nun misyonu olmuştur.

Tv Ana sayfa
Vizyon

Çağın teknolojik gelişmelerinden üniversitenin ve adanın özel konumundan ve öğrencilerinin aldıkları eğitim kalitesinden ödün vermeden, doğru, dürüst, tarafsız yayıncılık ilkeleri ve sorumluluk bilinci, azami derecede gelişkin öğrencilerin medya sektörüne kazandırılması. Her sektörde olduğu gibi iletişim sektöründe de çağı yakalamanın ve mümkünse bir adım önde olabilmenin, gerekliliğine inanan bir vizyonla hareket eden YDÜ Eğitim ve Uygulama Televizyonu, hem bünyesinde staj yapan öğrencilerine ve hem de yerleşik teknik personeline uyguladığı eğitim ve alt yapısıyla dünya standartlarındaki tüm TV kuruluşlarında çalışabilecek düzeyde teknik alt yapı ve zihinsel gelişmeyi sağlamaktadır.

Tv Ana sayfa
I prefer Near East University

Headlines of the Week

Faculties

Faculty of Medicine
Ataturk Faculty of Education
Faculty of Maritime Studies
Faculty of Dentistry
Faculty of Pharmacy
Faculty of Arts and Sciences
Faculty of Fine Arts and Design
Faculty of Law
Faculty of Economics & Administrative Sciences
Faculty of Communication
Faculty of Divinity
Faculty of Architecture
Faculty of Engineering
Faculty of Health Sciences
Faculty of Performing Arts
Faculty of Veterinary Medicine

Schools

School of Physical Education and Sports
School of Tourism and Hotel Management

Vocational Schools

Vocational School
Maritime Vocational School
Vocational School of Justice
Vocational School of Health Services

Graduate Schools

Educational Sciences
Applied Sciences
Health Sciences
Social Sciences

Preparatory School

English Preparatory School

Institutions & Research Centers

Research Centers

Rauf Raif Denktaş Research Center
Cyprus Turkish Research Centre
Tourism Research Center
NEU-IBM Advanced Research Centre
NEU Innovation and Information Technologies Centre
Institute of Environmental Sciences and Herbarium
Knowledge Management Research Centre
Applied Artificial Intelligence Research Centre
Cyprus History Investigation Centre
Strategy and Energy Politics Research Centre
Art and Design Research Center
Near East Institute
Genetic and Cancer Diagnosis Centre
Architecture-Design-Planning Research Centre
İrfan Günsel Research Centre
Societal Research and Development Center

Centers

In Vitro Fertilization Centre
Atatürk Principles and Revolutions Research Centre
Psychological Counselling Center
Distance Learning Center
Rumi Institute
Dialysis Center of Near East University Hospital
Lifelong Learning Center
Career Center
Center of Smoking Cessation