This page is for archival purposes only and may contain information that is outdated.
Please check out our new website at neu.edu.tr

Kayıt ve Ödeme Koşulları (Kayıt İçin Gerekli Belgeler)

Öğrenci ile velilerinin herhangi bir istismar ve mağduriyete uğramamaları amacıyla sorumlu olmayan kişi/kişilere elden para vermemeleri gerekir.

Yatırım yapılırken dekonta öğrenci adı-soyadı, biliniyorsa öğrenci numarasının yazılması, yatırımın mahiyetinin (öğrenim ücreti, yurt ücreti, banka kredisi ve benzeri) belirtilmesi gerekir.

Ödeme yapılabilecek bankalar için tıklayınız.

Kayıt İçin Gerekli Evraklar: (2010-2011 Akademik Yılı İçin)
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak, kayıt süresi içerisinde Öğrenci İşleri’ne veya Türkiye’deki temsilciliklerimize başvurmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler
1. Lise Diploması aslı yada yeni tarihli mezuniyet belgesi
2. ÖSS sonuç belgesinin aslı.
3. Nüfus cüzdanının fotokopisi.
4. İkametgâh belgesi.
5. 12 adet vesikalık resim.
6. Sağlık kurulu raporu.

   I       (T.C. uyruklu tüm Öğrenciler için Bkz. 2009 ÖSS Kılavuzu Madde 97) Oturma izni işlemleri için;Akciğer Grafisi ile HİV tetkiklerini içerir kaşeli ve imzalı laboratuar sonucunun ve röntgen filminin TC. Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü İhtisas veya Üniversite Hastanesinden almaları gereklidir

   II       Denizcilik Fakültesi’ne kayıt yaptıracak öğrenciler Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünün belirlediği sağlık kuruluşlarından “GEMİ ADAMI SAĞLIK RAPORU”nu alması gereklidir.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’na ve HEMŞİRELİK bölümüne kayıt yaptıracak öğrenciler Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinden “HEYET RAPORU” alması gereklidir.

7. Askerlik durumu belgesi (Erkek öğrenciler için)
8. Transfer ise transkript

Not: KKTC Girişlerinde öğrencilerden pasaport istenmektedir.
Dönem ücretini peşin ödemelerde I. Dönem peşin ödeme son tarihi 20 Eylül, II. Dönem peşin ödeme son tarihi ise 20 Şubattır.
Taksitli ödemelerde ise her ayın en geç 20'sinde taksitlerin yatırılması gerkemektedir.

Diş Hekimliği Fakültesi ve Hukuk Fakültesi öğrencilerinin bütünleme sınavları sebebi ile sınav sonuçlarının geç açıklanması olasılığı göz önünde bulundurularak peşin ödeme tarihi1 Ekim 2011 olarak belirlenmiştir.
Taksitli ödemeler için geçerli olan 20 Eylül 2011 tarihinden değişiklik yapılmamıştır.

I prefer Near East University

Headlines of the Week

Faculties

Faculty of Medicine
Ataturk Faculty of Education
Faculty of Maritime Studies
Faculty of Dentistry
Faculty of Pharmacy
Faculty of Arts and Sciences
Faculty of Fine Arts and Design
Faculty of Law
Faculty of Economics & Administrative Sciences
Faculty of Communication
Faculty of Divinity
Faculty of Architecture
Faculty of Engineering
Faculty of Health Sciences
Faculty of Performing Arts
Faculty of Veterinary Medicine

Schools

School of Physical Education and Sports
School of Tourism and Hotel Management

Vocational Schools

Vocational School
Maritime Vocational School
Vocational School of Justice
Vocational School of Health Services

Graduate Schools

Educational Sciences
Applied Sciences
Health Sciences
Social Sciences

Preparatory School

English Preparatory School

Institutions & Research Centers

Research Centers

Rauf Raif Denktaş Research Center
Cyprus Turkish Research Centre
Tourism Research Center
NEU-IBM Advanced Research Centre
NEU Innovation and Information Technologies Centre
Institute of Environmental Sciences and Herbarium
Knowledge Management Research Centre
Applied Artificial Intelligence Research Centre
Cyprus History Investigation Centre
Strategy and Energy Politics Research Centre
Art and Design Research Center
Near East Institute
Genetic and Cancer Diagnosis Centre
Architecture-Design-Planning Research Centre
İrfan Günsel Research Centre
Societal Research and Development Center

Centers

In Vitro Fertilization Centre
Atatürk Principles and Revolutions Research Centre
Psychological Counselling Center
Distance Learning Center
Rumi Institute
Dialysis Center of Near East University Hospital
Lifelong Learning Center
Career Center
Center of Smoking Cessation