This page is for archival purposes only and may contain information that is outdated.
Please check out our new website at neu.edu.tr

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Fakülte Sayfası I Akademik Kadro | Dersler I İş Olanakları | Araştırma Alanları I Bilimsel Etkinlikler | Yararlı Linkler | Öğrenciler

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2011-2012 eğitim ve öğrenim yılında akademik eğitimine başlamıştır.

Programın temel amacı; toplum sağlığı ve refahının geliştirilmesinde, yaşam kalitesinin arttırılmasında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanını daha etkin hale getirmek; uluslar arası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun fizyoterapist yetiştirmek, bilim ve teknolojiye dayalı, uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır. Programın ayrıca hedefi eğitim öncelikli hizmet ve politikalar üreterek, uluslararası bilimsel platformda izlenen ve kaynak gösterilen, mesleki otonomiye sahip, saygın ve önder bir fakültenin bölümü konumuna gelmektir.

Fizyoterapistlik mesleğinde 20. yüzyılda büyük gelişmeler gözlenmiştir. Fiziksel yöntemlerin uygulanmasında beceri sahibi bireyler olarak karakterize edilen ve yöntemlere dayalı tanımı yapılan bir meslekten vücudun hareket işlevine dair bilimsel bilgi ile karakterize edilen akademik bir mesleğe ilerlenmiştir. Günümüzde fizyoterapistlik mesleği kullanılan usul ve yöntemlerden daha çok, fiziksel fonksiyonların ölçüm ve değerlendirilmesi, yaşam kalitesinin sağlanması, tedavi ve hareket sistemi bozukluklarının önlenmesi konularında bilimsel ilkelerin uygulaması ve araştırılmasına yönelik beceriler ile tanımlanmaktadır.

Misyon

Uluslararası standartlarda verilen eğitim ışığında gerekli ölçme ve değerlendirme tekniklerini uygulayan, uygun tedavi programlarını planlayan ve uygulayabilen yaşam boyu öğrenme, öğretme ve iletişim becerilerine sahip mesleki ve bilimsel alanda yetkin fizyoterapist ve eğitimciler yetiştirmek, mesleki özerkliğin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, multidisipliner çalışmalar yürütmek, eğitim ve araştırmalar yapmak, fizyoterapi rehabilitasyon biliminindeki gelişmeler ve teknolojiyi toplum yararına sunmaktır.

Vizyon

Sürekli gelişmeyi hedefleyerek eğitim ve öğretim hizmetlerinin evrensel nitelikte olmasını sağlamak, uluslarası akredite olan, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanını daha etkin hale getirmek, KKTC’nin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak bir eğitim kurumu olmak.


I prefer Near East University

Headlines of the Week

Faculties

Faculty of Medicine
Ataturk Faculty of Education
Faculty of Maritime Studies
Faculty of Dentistry
Faculty of Pharmacy
Faculty of Arts and Sciences
Faculty of Fine Arts and Design
Faculty of Law
Faculty of Economics & Administrative Sciences
Faculty of Communication
Faculty of Divinity
Faculty of Architecture
Faculty of Engineering
Faculty of Health Sciences
Faculty of Performing Arts
Faculty of Veterinary Medicine

Schools

School of Physical Education and Sports
School of Tourism and Hotel Management

Vocational Schools

Vocational School
Maritime Vocational School
Vocational School of Justice
Vocational School of Health Services

Graduate Schools

Educational Sciences
Applied Sciences
Health Sciences
Social Sciences

Preparatory School

English Preparatory School

Institutions & Research Centers

Research Centers

Rauf Raif Denktaş Research Center
Cyprus Turkish Research Centre
Tourism Research Center
NEU-IBM Advanced Research Centre
NEU Innovation and Information Technologies Centre
Institute of Environmental Sciences and Herbarium
Knowledge Management Research Centre
Applied Artificial Intelligence Research Centre
Cyprus History Investigation Centre
Strategy and Energy Politics Research Centre
Art and Design Research Center
Near East Institute
Genetic and Cancer Diagnosis Centre
Architecture-Design-Planning Research Centre
İrfan Günsel Research Centre
Societal Research and Development Center

Centers

In Vitro Fertilization Centre
Atatürk Principles and Revolutions Research Centre
Psychological Counselling Center
Distance Learning Center
Rumi Institute
Dialysis Center of Near East University Hospital
Lifelong Learning Center
Career Center
Center of Smoking Cessation