This page is for archival purposes only and may contain information that is outdated.
Please check out our new website at neu.edu.tr

Dr. Suat İ. GÜNSEL

1952 yılında Kıbrıs'ın güzîde bir dağ köyü olan Beşiktepe köyünün orman görevlisinin oğlu olarak dünyaya geldi.

Suat İrfan Günsel, değişik boyutlarda sıkıntılar ve zorluklar içerisindeki ülkelerinde büyük bir azimle yaşayan Kıbrıs Türk halkının sebatkârlığını nefsinde hissederek bir büyük serüvene doğru yola koyulmuş bulunuyordu.

Türk kesiminde açılan İngiliz Koleji'nin ilk öğrencileri arasındaydı, 1969'da Kolej'den mezun oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nden mezun olduktan sonra Eğitim Psikolojisi dalında doktora yaptı.

Suat İ. Günsel'in, bu yolun uzun yıllar sonraki bir aşamasında, uluslararası bir platformda, seçkin bir nişan ile onurlandırılması, «Eğitim ve Sağlık konusunda uluslararası standartlarda bir dünya değeri yaratmayı ve bu değeri hem kendi toplumunun hem de dünya insanlığının hizmetine sunmayı başarması… » gerekçesi kabul edilecekti.

Gerçekten de, Dr. Suat İ. Günsel'in; Kıbrıslı bir Türk kimlik, hüviyet ve benliğiyle çalıştığı, «… eğitim sistemini toplumsal değerler temeli üzerinde gelecek nesillerin başarısının şekillendirildiği bir dokuma tezgâhı» olarak gördüğü çeşitli konuşma ve beyanlarında izlenmiştir.

Bu hayat tarzı ve bakış açısıyla, Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi'ni kurmadan önceki üniversiteye giriş hazırlıkları için oluşturduğu ve ilgili kursların yeraldığı kuruluşu yönettiği dönemlerden itibaren, tabiî üniversitede, ve Kıbrıs'ın bütününde hep 'Suat Hoca' adıyla anılmıştır. Bugün, Kıbrıs'ta ve Türkiye'de, Suat Hoca'nın eski öğrencisi profesörler, yöneticiler, bakanlar ve milletvekilleri, Suat İrfan Günsel'i aynı sadâ ile andıklarını belirtmektedirler.

1988 ve Yakın Doğu Üniversitesi'nin kuruluşu tarih kaydına geçmiş oldu. Dr. Suat İ.Günsel Rektör ve Kurucu Rektördür.

Bugün 2014: Yakın Doğu Üniversitesi; 17 Fakülte, 90 bölüm,196 master ve doktora programıyla eğitim veren 4 enstitü, 2 okul, 4 yüksekokul ve 28 araştırma merkeziyle, hukukî açıdan özel-vakıf statüsüne sahip, ancak bütün imkânlarıyla, kamusal bir anlayışı benimsemiş olarak, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel'in kendisini adadığı, eğitimsel ve sosyal çok-boyutlu hizmet seferberliğine devam etmektedir:

I prefer Near East UniversityDr. Suat Günsel

Faculties

Faculty of Medicine
Ataturk Faculty of Education
Faculty of Maritime Studies
Faculty of Dentistry
Faculty of Pharmacy
Faculty of Arts and Sciences
Faculty of Fine Arts and Design
Faculty of Law
Faculty of Economics & Administrative Sciences
Faculty of Communication
Faculty of Divinity
Faculty of Architecture
Faculty of Engineering
Faculty of Health Sciences
Faculty of Performing Arts
Faculty of Veterinary Medicine

Schools

School of Physical Education and Sports
School of Tourism and Hotel Management

Vocational Schools

Vocational School
Maritime Vocational School
Vocational School of Justice
Vocational School of Health Services

Graduate Schools

Educational Sciences
Applied Sciences
Health Sciences
Social Sciences

Preparatory School

English Preparatory School

Institutions & Research Centers

Research Centers

Rauf Raif Denktaş Research Center
Cyprus Turkish Research Centre
Tourism Research Center
NEU-IBM Advanced Research Centre
NEU Innovation and Information Technologies Centre
Institute of Environmental Sciences and Herbarium
Knowledge Management Research Centre
Applied Artificial Intelligence Research Centre
Cyprus History Investigation Centre
Strategy and Energy Politics Research Centre
Art and Design Research Center
Near East Institute
Genetic and Cancer Diagnosis Centre
Architecture-Design-Planning Research Centre
İrfan Günsel Research Centre
Societal Research and Development Center

Centers

In Vitro Fertilization Centre
Atatürk Principles and Revolutions Research Centre
Psychological Counselling Center
Distance Learning Center
Rumi Institute
Dialysis Center of Near East University Hospital
Lifelong Learning Center
Career Center
Center of Smoking Cessation