This page is for archival purposes only and may contain information that is outdated.
Please check out our new website at neu.edu.tr

Diş Hekimliği Fakültesi

Anabilim Dalları | Fakülte Sayfası | Akademik Kadro | Yönetim | Kurullar | Yönetmelik | Laboratuvarlar | İletişim | Aday Öğrenciler | Üyelikler | Kaynakça

Prof. Dr. M. Mutahhar ULUSOY

Dekanın Mesajı

Fakülte videosu
 

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi , kurulduğu 2007 yılından beri yakın doğu coğrafyasında stratejik konumdaki Kıbrısımızın ilk ve tek Diş Hekimliği Fakültesi olmasının sorumluluğu ile her düzeyde etkin bir şekilde işlevlerini sürdürmekte olup, bu yıl 3.dönem mezunlarını verecek olmanın onur ve heyecanı içindedir.

Yakın Doğu Üniversitesi sağlık yerleşkesinin kamu sağlığı hizmetleri bağlamında önemli bir halkasını oluşturan fakültemizin klinik işlevlerinin mükemmeliyeti, ender kuruluşa verilen JCI (Joint Commission International) akreditasyon belgesiyle belgelenmiş bulunmaktadır . Lisans ve yüksek lisans(doktora) düzeylerindeki programlarımıza 2014-2015 akademik yılında mesleki ara elemanı yetiştirmeye yönelik Ağız ve Diş Sağlığı Ön Lisans programı da eklenmiştir.

Bu yıl 563 lisans öğrencisi fakültemizde eğitim görmüşlerdir,bunların 54 ü Suriye’den ülkelerindeki savaş nedeniyle ayrılan öğrencilerdir.Geçtiğimiz 2 yılda 77 dişhekimi mezun verdik.Bu yıl 71 türk,11 suriyeli olmak üzere 82 mezun vereceğiz.

Fakültemizde günümüze kadar 11 doktora öğrencimiz Bilim Doktoru ünvanı aldılar. 8 Anabilim dalında 25 doktora öğrencisi araştırma yapmaktadırlar.

Kampus içerisindeki binamızda idari, eğitim, klinik ve araştırma hizmetleri görülmekte ; çağdaş araç ve gereçlerle donanmış klinik öncesi eğitimi verilen simülasyon laboratuarları, en yeni görüntüleme tekniklerinin kullanıldığı ilk tanı merkezi, bilgisayar destekli üç boyutlu modelleme laboratuarı, sorunlu hastalara yönelik sedasyon ünitesi, 8 anabilim dalında ileri düzeyde hizmet veren klinikler ve tam donanımlı ameliyathanelerle fakültemiz ,hastaların tercih merkezi olmuş durumdadır.

Genç ve dinamik fakültemizde, ilk üç yıl klinik öncesi eğitimiyle temel tıp ve diş hekimliği bilimleri öğretilirken, son 2 yılda ise bu bilgiler kliniklerde hastalara uzman kadrolar denetiminde sunulur.

Hastalarımızın protetik tedavilerinde kullanılan her türlü sabit ve hareketli aygıtların yapıldığı, profesyonel teknisyen laboratuarlarımız bulunmaktadır. Bilgisayar destekli tasarım ve üretim merkezimiz de hizmete girme sürecindedir.

Öğrencilerimizin sosyal etkinliklere zaman ayırabilmeleri de temel öngörülerimiz arasındadır. Programlar Avrupa kredilendirme sistemine uygun olarak devamlı gözden geçirilmekte olup, bu suretle bilginin yenilenme hızının çok yüksek olduğu rekabetçi koşullarda diş hekimi yetiştirmek ve hasta memnuniyetini sağlamak mümkün olacaktır.
Vizyonumuz ulusal ve uluslararası her düzeyde kendini kabul ettirmiş, saygın öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip, mezunları her yerde seçilen bir fakülte olma ülküsüdür.Misyonumuz öğrencilerimizin eğitim-öğretim beklentilerini çağdaş düzeyde yürütmek,akademik standardı yüksek,etik değerlere saygılı,başarılı,rekabete ve eleştirel düşünceye ve bilimsel anlayışa sahip, öz güveni ve hoşgörüsü gelişmiş, görevine bağlı, başarılı diş hekimleri yetiştirmektir.

Fakültemizi tercih eden öğrencilerimiz, Yakın Doğu Üniversitesi’nin bu evrensel değerlerini teneffüs edecekleri bir ortamda olmanın haklı gururunu taşımaktadırlar; hepsini fakültem adına kutluyor, esenlikler diliyorum.

Prof. Dr. M. Mutahhar ULUSOY
Diş Hekimliği Fakültesi DekanıKuruluş
İnsan sağlığının önemli dallarından biri olan Diş Hekimliği insanlık kadar kökü tarihin derinliklerine uzanan bir geçmişe sahiptir. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli ilerleme gösteren ve kendini yenileyen dinamik bir uygulama alanıdır. Sindirim sisteminin “cümle kapısı” diyebileceğimiz bir konumdaki ağız boşluğu, dişler, çeneler ve çevre dokularındaki her türlü sorunların tedavisi diş hekimlerini ilgilendirir. Böylesi önemli bir dalda eğitim söz konusu olunca fakültelerin sorumlulukları da artmaktadır. 1 Ekim 2007 tarihinde eğitim ve öğretime başlayan YDÜ Diş Hekimliği Fakültemizde, Ankara Üniversitesi ile yapılan protokolle Diş Hekimliği Fakültesinden öğretim üyelerinin görevlendirilmesiyle güçlü bir eğitim kadrosu oluşmuştur. Halen 6 Profesör, 4 Doçent, 4 Yrd. Doçent , 5 Dr.Dt. ve 25 doktora öğrencisi ile lisans ve lisanüstü eğitim araştırma ve klinik hizmetler yürütülmektedir. Bu sayı her geçen gün artmakta, akademik yükselme süreci aktif olarak işlemektedir.

Üniversite kampüsü içinde eğitim ve klinik bloklarından oluşan altı katlı binası, çağdaş araç ve gereçlerle donatılmış klinik öncesi eğitimi simülasyon laboratuvarları, çağdaş görüntüleme tekniklerinin kullanıldığı ilk tanı merkezi, bilgisayar destekli 3 boyutlu bir modelleme laboratuvarı, sorunlu hastalar için sedasyon ünitesi, 8 anabilim dalında modern donanımlı klinikler, cerrahi dallarda tam donanımlı ameliyathaneler, derslik ve toplantı salonları, hastaların protetik tedavilerinde kullanılan her türlü sabit ve hareketli aygıtların yapıldığı profesyonel teknisyen laboratuvarları ile KKTC’deki ilk ve tek çağdaş diş hekimliği fakültesidir. Fakültemizde 5 yıllık eğitimin ilk 3 yılında klinik öncesi, son 2 yılında ise klinik eğitimi verilmektedir. Fakültemiz klinik hizmetleri; uluslararası düzeyde kabul gören mükemmellikteki kurumlara verilebilen Joint Commission International (JCI) akreditasyon belgesine sahiptir.

Misyon
Ulusal ve uluslararası düzeyde kendini kabul ettirmiş saygın öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip, mezunları her yerde seçilen bir fakülte olma ülküsü ile yolumuza devam ederken; Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, eleştirel düşünceye ve bilimsel anlayışa sahip, çağdaş, öz güveni ve hoşgörüsü olan, görevine bağlı, etik değerlere saygılı, başarılı ve rekabete açık diş hekimleri yetiştirmeye çalışmaktayız.

Vizyon
İçinde bulunduğu toplumun gelişmesine katkıda bulunmayı arzulayan, bilginin yenilenme hızının çok yüksek olduğu rekabetçi koşullarda diş hekimi yetiştirmeyi ve alanlarında uzman kadrosuyla hastalarına en üst düzey sağlık hizmetleri sunma hedeflenmektedir.
Sağlık ve esenlik dileklerimle.

I prefer Near East University

Headlines of the Week

YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Akreditasyonu için tıklayınız..

Faculties

Faculty of Medicine
Ataturk Faculty of Education
Faculty of Maritime Studies
Faculty of Dentistry
Faculty of Pharmacy
Faculty of Arts and Sciences
Faculty of Fine Arts and Design
Faculty of Law
Faculty of Economics & Administrative Sciences
Faculty of Communication
Faculty of Divinity
Faculty of Architecture
Faculty of Engineering
Faculty of Health Sciences
Faculty of Performing Arts
Faculty of Veterinary Medicine

Schools

School of Physical Education and Sports
School of Tourism and Hotel Management

Vocational Schools

Vocational School
Maritime Vocational School
Vocational School of Justice
Vocational School of Health Services

Graduate Schools

Educational Sciences
Applied Sciences
Health Sciences
Social Sciences

Preparatory School

English Preparatory School

Institutions & Research Centers

Research Centers

Rauf Raif Denktaş Research Center
Cyprus Turkish Research Centre
Tourism Research Center
NEU-IBM Advanced Research Centre
NEU Innovation and Information Technologies Centre
Institute of Environmental Sciences and Herbarium
Knowledge Management Research Centre
Applied Artificial Intelligence Research Centre
Cyprus History Investigation Centre
Strategy and Energy Politics Research Centre
Art and Design Research Center
Near East Institute
Genetic and Cancer Diagnosis Centre
Architecture-Design-Planning Research Centre
İrfan Günsel Research Centre
Societal Research and Development Center

Centers

In Vitro Fertilization Centre
Atatürk Principles and Revolutions Research Centre
Psychological Counselling Center
Distance Learning Center
Rumi Institute
Dialysis Center of Near East University Hospital
Lifelong Learning Center
Career Center
Center of Smoking Cessation